Våra projekt

Hofs Park Genomförda projekt

APP Properties

Om oss Kontakt Nyheter

APP Properties
Storgatan 82A
352 46 Växjö

Tel 0470-71 11 71

info@app-properties.se

APP genomför miljardaffär för att ta nästa tillväxtsteg

29 april, 2021

APP säljer en större del av sitt fastighetsbestånd i Växjö till det småländska fastighetsbolaget Emilshus. Samtidigt säljs Hägglundsområdet i Örnsköldsvik till NP3. Det sammanlagda fastighetsvärdet i affären uppgår till 1,455 miljarder SEK. Rådgivare i affären har varit Tango.

– Den här affären ger oss en betydande vinst och en stark finansiell ställning inför framtiden, det är extra kul att det är ett småländskt fastighetsbolag som är köpare. Det finns också goda förutsättningar till fler affärer mellan bolagen i framtiden, säger Anders Öman, Ordförande på APP.

Efter affären kommer APP Properties (projektutvecklingsverksamheten) att gå samman med Gärahovs Bygg (Byggverksamheten) som två egna bolag utan organisatoriska förändringar, där Per Larsson fortsätter som VD för Gärahovs Bygg, under det nybildade APP Group.

– Jag ser verkligen fram mot att fortsätta arbetet med att utveckla APP:s bygg- och projektutvecklingsverksamhet där vi vill fortsätta starkt, säger Anders Svensson. Försäljningen och renodlingen skapar stora möjligheter till fortsatt utveckling. Vi kommer fortsätta vara en drivande stadsutvecklare och göra det vi redan gör, men göra det mer och bättre, säger Anders Svensson, VD på APP Group.

Kontaktperson APP
Anders Svensson
073 – 350 37 02
Anders.svensson@app-properties.se

Relaterat