Våra projekt

Hofs Park Genomförda projekt

APP Properties

Om oss Kontakt Nyheter

APP Properties
Storgatan 82A
352 46 Växjö

Tel 0470-71 11 71

info@app-properties.se

Byggstart för Hofs Park

16 oktober, 2020

Nu går det efterlängtade startskottet för Hofs Park i Växjö när förskolan uppförs. Förskolan byggs helt i trä och kommer bestå av fyra avdelningar med plats för cirka 80 barn. Förutom förskolan kommer Hofs Park innehålla drygt 200 trygghetsbostäder samt ytor för gemenskap och aktivitet.

APP Fastigheter blir fastighetsägare till förskolan som kommer att hyras av VÖFAB för drift i kommunal regi. Hyresavtalet är skrivet på 8 år och tecknades innan detaljprojekteringen inleddes, vilket har möjliggjort att VÖFAB har varit delaktiga i utformningen av förskolan.

– Vi har haft ett nära samarbete med VÖFAB för att skapa en väl utformad och för verksamheten anpassad förskola. Hela Hofs Park kännetecknas av ett högt fokus på hållbarhet och design, förskolan byggs till exempel helt i trä. Det känns jättebra att vi nu kan förverkliga vår vision med Hofs Park och förskolan utgör en viktig pusselbit i utvecklingen av kvarteret, säger Anders Svensson, VD på APP Fastigheter.

Förskolan blir starten för Hofs Park och efterföljs av drygt 200 bostäder i blandad upplåtelseform. Hofs Park kommer utöver trygghetsbostäder innehålla lokaler i markplan för gym och spa, Pensionärernas Hus samt lokaler för hemtjänsten. Bygglovet för de första bostäderna kommer lämnas inom de närmsta veckorna. Hela kvarteret Hofs Park beräknas vara klart 2023.

– Målbilden för Hofs Park är att skapa framtidens boende för seniorer. Man ska kunna åldras inom området och därför har vi tänkt extra på ekologisk och social hållbarhet. Vi har arbetat utifrån visionen att skapa en resortkänsla på hemmaplan som bidrar till gemenskap för de boende och främjar ett socialt liv, fortsätter Anders Svensson, VD APP Fastigheter.

Intresset för Hofs Park är stort och APP räknar med att kunna skicka ut efterlängtad information till de som visat intresse för projektet under vintern som kommer.

– Vi har skapat ett bostadskvarter med många naturliga mötesplatser och mervärden som parken, gemensamhetsytor, gym och spa som tillsammans med Pensionärernas Hus skapar en fin helhet. Vi har idag drygt 800 intressenter i vår kölista vilket är ett bevis på att produkten är tilltalande och efterfrågad, avslutar Anders Svensson, VD APP Fastigheter.

Första spadtaget togs av:
Pernilla Tornéus, ordförande utbildningsnämnden
Anders Svensson, APP
Therese Eklund, utbildningsförvaltningen Växjö kommun
Niclas Couchér, Gärahovs bygg