Våra projekt

Hofs Park Genomförda projekt

APP Properties

Om oss Kontakt Nyheter

APP Properties
Storgatan 82A
352 46 Växjö

Tel 0470-71 11 71

info@app-properties.se

APP Properties fortsätter att investera i Växjö

13 december, 2017

– I vår starkt expansiva stad ser vi ett stort behov både av parkeringsplatser och av bostäder. Vi försöker skapa en varierad och attraktiv stadsmiljö där bostäder, arbetsplatser, handel, parkering och torg skapas för en innehållsrik och varierande stad. Förslaget kombinerar dessa behov och framför allt bostads- och parkeringsbehoven på ett innovativt sätt. Växjö kommun ska nu ta förslaget vidare för bedömning och beslut, säger Henrik Swahn, VD för APP Properties.

– Samtidigt som Växjö kommun arbetar aktivt med att förtäta staden och utveckla centrumområdet är det viktigt att det finns parkeringsmöjligheter både inom och utanför stadskärnan. Parkeringsgaraget kommer kunna samnyttjas för boende, de som arbetar i centrum och besökare till vår stad. Det kommer också kunna erbjuda gott om laddstationer för elbilar, säger Cheryl Jones Fur (MP), andre vice ordförande i tekniska nämnden i Växjö.

Förslaget är uppe för beslut på kommunstyrelsen 7 november då avsiktsförklaringen mellan Växjö kommun, APP och kommunens fastighetsbolag Vöfab ska godkännas. Avsiktsförklaringen innebär att en ny detaljplan för området ska tas fram, där även bostäder finns med. Den innebär också att APP och kommunens fastighetsbolag Vöfab, ska ta fram ett avtal för hur arbetet skall bedrivas med detaljplan och genomförande. Avsikten är att APP blir ägare av lägenheterna och Vöfab av parkeringshuset. Tidsplanen är att ett nytt parkeringshus skall stå klart vid årsskiftet 2020-2021.