Vad vi
gör


APP Properties utvecklar bostadsfastigheter. Genom kompetens, kreativitet och engagemang utmanar vi branschen och skapar unika projekt med bestående värden. Vi är verksamma i städer med stark tillväxt.

våra tjänsterPlatsanalys

Vi gör en grundlig analys av platsen, t ex fysiska egenskaper, funktioner och social aktivitet. Vi har gedigen kompetens av placemaking.


Hållbarhet

Vi planerar och specificerar den bästa lösningen för varje projekt, utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Vi kallar det hållbarhetsekonomi.


Marknadsanalys

Vi analyserar det nuvarande och framtida marknadsläget. Vi hjälper också till att analysera projektets potential och ser vilka olika möjligheter som finns.


Design / Arkitektur

Vi samarbetar med ledande arkitekter och inredare som har lika höga krav på kvalitet som vi.


Projektering / Byggnation

Vi har gedigen erfarenhet av att driva komplexa projekt och hanterar hela processen från planarbete och projektering till byggnation och inflyttning.


Prisstrategi

Vi prissätter hela projektet och våra ICON Project möjliggör ledande prissättning.


Marknadsstrategi

Vi hjälper till att formulera en marknadsstrategi ur ett internationellt perspektiv. Vi planerar och genomför aktiviteter och kampanjer. Vi tillför ekonomiska värden på nya nivåer.


Försäljning

Varje projekt är unikt och vi har en professionell säljprocess med tydliga mål och uppföljning.


Ekonomi och Finansiering

Vi arbetar alltid med tydlig projektstyrning. Genom en väl framarbetad budget når vi våra mål. Vi har ekonomiska möjligheter att finansiera stora projekt.

Genomtänkt arbetsprocess


Utvärdering och planering

Vi vill vara med från start i varje projekt. Vi identifierar och utvärderar platsen, produkten och kunden. Vi arbetar igenom detta till perfektion.

I vissa fall handlar det om nyproduktion på en tidigare oexploaterad mark. I andra fall handlar det om befintliga byggnader som omvandlas och förädlas. En äldre industrifastighet som blir ett modernt flerbostadshus med kontor. Eller ett slitet hotell som byggs om till attraktiva bostäder.

De gemensamma nämnarna är läge, potential, ekonomiska förutsättningar och inte minst rätt kompetens och erfarenhet för att driva projektet i hamn.

Samarbete och genomförande

Genom att i alla led och moment arbeta med detaljer kan vi göra skillnad. Vi hittar de bäst lämpade samarbetspartnerna för varje enskilt projekt, till exempel ledande arkitekter och inredare.

När det gäller bostadsprojekt fokuserar vi på att maximera boendekvaliteten för de människor som ska bo och trivas i våra hus. Det handlar inte bara om att skapa genomtänkta, funktionella och vackra bostäder. Minst lika viktigt är att erbjuda tjänster som frigör tid och förenklar människors vardag.

Aktuella projekt


APP Properties arbetar i första hand med att utveckla bostadsprojekt. I vissa projekt förekommer även kommersiella inslag. Gemensamt är att vi alltid försöker skapa unika miljöer där vi maximerar kvaliteten för de människor som ska leva och vistas i våra hus.