vilka
vi är


Vi är inte som alla andra. Vi försöker inte efterlikna någon. Vi trampar upp egna stigar. Vi älskar att bli bedömda. Vi är en organisation med stora visioner och jobbar stenhårt för att förverkliga drömmar och nå mål.

Dream it. Achieve it.

Erfarenhet och drivkraft


APP Properties ingår i APP-koncernen. Vi är en aktiv, ansvarsfull fastighetsutvecklare som vill stärka attraktionskraften och vara en drivande kraft i de städer där vi verkar. Vi har bred kompetens och gedigen erfarenhet av att driva framgångsrika fastighetsutvecklingsprojekt. Vi har dessutom ett stort samlat nätverk av samarbetspartners för att komplettera vårt erbjudande. Vi drivs av utmaningar och ser ständig utveckling som en förutsättning. APP har kontor i Växjö.

Dream it. Achieve it.

Ansvarsfull och lönsam fastighetsutveckling


APP Properties utvecklar bostadsfastigheter. Genom kompetens, kreativitet och engagemang utmanar vi branschen och skapar unika projekt med bestående värden. Vi är verksamma i städer med stark tillväxt.

Bestående skillnad för tillväxt


Byggbranschen är konservativ. Vår mission är att varje dag utmana och tänka nytt, då skapar vi avgörande och bestående skillnad i samhället.