Vad vi
gör


APP Properties utvecklar fastigheter. Genom kompetens, kreativitet och engagemang utmanar vi branschen och skapar unika projekt med bestående värden. Vi är verksamma i städer med stark tillväxt.

Våra affärsområden


Seniorbostäder


Våra seniorbostäder består av ett unikt helhetskoncept. Kvarteren främjar ett aktiv liv och här finns all bekvämlighet som behövs. En bostad med hemmakänsla och resort i ett.

Läs mer
Path 2

Hofs park


Våra seniorbostäder utvecklas bland annat under konceptet Hofs Park, vilket är mycket mer än bara ett modernt bostadsområde. Att flytta till Hofs Park som senior blir ett byte av livsstil med kärnvärdena trygghet, aktivitet, gemenskap, komfort och rekreation som våra löften. För att ha möjlighet att bo i våra seniorbostäder behöver en person i hushållet ha fyllt 65 år.

En mer bekväm vardag


Hofs Park erbjuder ett tryggt och bekvämt bostads- och livsstilskoncept för seniorer, som kännetecknas av hög servicegrad och inspirerande utemiljöer. Vi fokuserar på möjligheterna för gemenskap och sociala sammanhang. Hofs Park välkomnar dig som boende ut i parken och till områdets många gemensamma ytor. Här erbjuds allt från friskvård och vardagsaktiviteter till plats för samvaro, möjlighet för eftertanke och stillhet. Om så önskas finns hjälp med handling, städ, tvätt och andra praktiska sysslor från områdets bemannade reception.

Hofs Park handlar inte om att bli gammal – utan snarare om en idé att fortsätta leva ett härligt liv i ett hem man valt själv.

Läs mer om Hofs Park

Flerbostadshus


Bostadsutveckling handlar om att skapa områden, stadsdelar, kvarter och bostäder där människor vill leva och bo. Genom att utgå ifrån helheten och vara lyhörda för vad som är viktigast för kunden skapar vi bostäder av hög kvalitet som står sig över tid. Samtidigt värnar vi en trygg ekonomi och omsorgsfull arkitektur i de bostadsprojekt vi utvecklar.

Läs mer
Path 2

Vi bryr oss om din trygghet och livskvalitet!


Målet är att uppfylla människors olika boendedrömmar och öka livskvaliten. I våra lägenheter både bostadsrätter och hyresrätter ska det vara tryggt och lätt att trivas. Vi utvecklar alltid bostäder där människor vill bo och leva, idag och imorgon.

När vi utvecklar ett nytt projekt, bygger vi bostäderna i nära samarbete med kvalificerade entreprenörer och underentreprenörer. Det är en trygghet för både dig som ska bo i huset och för kommunen som vet att det färdiga projektet alltid håller hög kvalitet. Husen kan se väldigt olika ut beroende på plats och vem som ska bo där. Det handlar om att säkerställa gestaltning, tillgänglighet, trygghet i husen och områdena, trädgårdsmiljön, energieffektivitet med mera. Vi tar ansvar för hela utvecklingsprocessen, från förvärv till överlämnandet.

Vi tar ett helhetsgrepp i våra projekt


Vi har bred kompetens och gedigen erfarenhet av att driva framgångsrika fastighetsutvecklingsprojekt. Vi finansierar, utvecklar och bygger nya områden där bostäder är en viktig beståndsdel. Genom att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i våra bostadsprojekt bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Vår strategiska inriktning är tillväxtmarknader i Sverige där vi skall vara en attraktiv bostadsutvecklare av kvalitativa bostäder. Varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang.

Kontakta mig


Genomtänkt arbetsprocess


Utvärdering och planering

Vi vill vara med från start i varje projekt. Vi identifierar och utvärderar platsen, produkten och kunden. Vi arbetar igenom detta till perfektion.

I vissa fall handlar det om nyproduktion på en tidigare oexploaterad mark. I andra fall handlar det om befintliga byggnader som omvandlas och förädlas. En äldre industrifastighet som blir ett modernt flerbostadshus med kontor. Eller ett slitet hotell som byggs om till attraktiva bostäder.

De gemensamma nämnarna är läge, potential, ekonomiska förutsättningar och inte minst rätt kompetens och erfarenhet för att driva projektet i hamn.

Samarbete och genomförande

Genom att i alla led och moment arbeta med detaljer kan vi göra skillnad. Vi hittar de bäst lämpade samarbetspartnerna för varje enskilt projekt, till exempel ledande arkitekter och inredare.

När det gäller bostadsprojekt fokuserar vi på att maximera boendekvaliteten för de människor som ska bo och trivas i våra hus. Det handlar inte bara om att skapa genomtänkta, funktionella och vackra bostäder. Minst lika viktigt är att erbjuda tjänster som frigör tid och förenklar människors vardag.