2018-03-12

Vi renoverar Feukska huset

Foto: Micke Östlund


Sedan början av mars pågår arbetet med att renovera fasaden på vår fastighet Klostret 8, som i folkmun även kallas Feukska huset. Fastigheten är en anrik byggnad i Växjö city som uppfördes redan i början av 1900-talet.

Fasadrenoveringen innebär att vi river all befintlig puts och ersätter den med ny. Målet är att återskapa byggnadens glans och att den även i framtiden förblir en karaktäristisk byggnad för Växjö city. Renoveringen kommer att pågå under cirka tre månader och slutresultatet kommer att kunna beskådas i juni. Det är ett omfattande arbete med att renovera en fasad och vi ber om överseende med att renoveringen kan komma att påverka gångstråken utanför fastigheten.

Obs! Samtliga butiker och restauranger i fastigheten har öppet precis som vanligt. Hjärtligt välkomna att besöka dessa.