2019-10-02

ICON Växjö nominerad till årets byggnadspris i Växjö

APP Properties projekt ICON Växjö nomineras till Växjös Byggnadspris. Motiveringen lyder: "Ett ikoniskt byggnadsverk placerat i Växjö. Icon Växjö är modigt utformat med ett självsäkert och kraftfullt uttryck. Ett nytt landmärke i Växjös skyline."

Sedan 1990 har byggnadsnämnden varje år delat ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Nu finns tre kandidater nominerade till årets byggnadspris:

•    Stora Vallen - flerbostadshus med hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter

•    Geologen 1 vid Trummens strand - stadskvarter med flerbostadshus, 
förskola och verksamhetslokaler

•    ICON Växjö - byggnadsverk med kontor, bostäder, hotell och restaurang

ICON Växjö är nominerad med följande motivering:

Ett ikoniskt byggnadsverk placerat i Växjö. Det är en komplex byggnad i flera nivåer, en maskin som innehåller allt, en hel stad vertikalt, som ramar in en äldre ishall och reser sig högt över idrottsanläggningarna som den självklara målpunkten. Utstickande partier utmanar. Skivmaterial i blåstickande rödton, metallickkänsla och mjölktonade glas.

Fasadens indelning med variation i färger skapar en känsla av rörelse och färgvalen associerar till den idrottsliga omgivningen. Den markerar en ny tid i ena stadsänden och bråkar med sin motpol i andra ändan med den lika ikoniska domkyrkan. Icon Växjö är modigt utformat med ett självsäkert och kraftfullt uttryck. Ett nytt landmärke i Växjös skyline.

Vinnaren presenteras i entré Björnen i Växjö kommunhus den 24 oktober kl. 18.00