Pressmeddelande - 2019-05-22

APP Properties vinner markanvisningstävling på Fagerslätt i Huskvarna

Det står nu klart att APP Properties vinner en markanvisningstävling på bostadsområdet Fagerslätt, i Huskvarna. Det vinnande förslaget innehåller cirka 50 bostadslägenheter fördelat på fyra olika huskroppar som uppförs i tre till sex våningsplan. I och med vinsten planerar APP Properties att inom kort lansera sitt första projekt i Jönköpingsregionen.

Det vinnande bidraget går under arbetsnamnet Fagerslätts Glänta och ligger i Fagerslätt som växer fram i anslutning till Huskvarna, cirka 12 kilometer nordväst om Jönköping centrum. I anknytning till området finns befintlig bebyggelse som primärt utgörs av radhus- och villaområden. Färdigutvecklat beräknas Fagerslätt innehålla 400 bostäder i varierad och småskalig bebyggelse. Jönköping kommun planerar även för byggandet av en ny förskola i området. Fagerslätts Glänta är skapat tillsammans med den Varbergbaserade arkitektbyrån Arkkas arkitekter. 

-       Fagerslätt är ett spännande område. Vår tomt omfattar cirka 7000 kvm och här tänker vi tillföra området cirka 50 prisvärda, hållbara och attraktiva bostäder i trä om 2–4 rum och kök, berättar Henrik Swahn, VD på APP Properties.

Fagerslätts Glänta kännetecknas av ett stort hållbarhetstänk där träbyggnation är det genomgående elementet. Samtliga huskroppar består av lågenergihus som minskar energibehovet jämfört med ett traditionellt hus. Samtidigt har husen noga utformats för att skapa det bästa av form och funktion med en karaktäristisk utformning som smälter in i omkringliggande miljöer. 

-       På Fagerslätts Glänta bygger vi i trä vilket är både ett flexibelt och miljövänligt material som vi har gott om i Sverige. Vi har redan ett antal pågående projekt på andra orter i landet med träbyggnation och vi ser att det är ett hållbart och smidigt sätt att bygga på. Samtidigt ser vi stora synergier mellan huskropparna i trä, den gröna bostadsgården och den angränsande skogen. Vi är väldigt glada över förtroendet från Jönköpings kommun och ser fram emot att lansera Fagerslätts Glänta senare i år, avslutar Henrik Swahn, VD på APP Properties.