Pressmeddelande - 2019-09-27

APP Properties vinner markanvisningstävling i Nynäshamn

APP Properties vinner en markanvisningstävling i området Hacktorp i Nynäshamn. Markanvisningen omfattar byggnation av cirka 50 seniorbostäder i Hacktorpsmrådet. I och med markanvisningen kommer APP Properties utveckla sitt första projekt i Stockholms län.

Det vinnande förslaget har stort fokus på gemensamma ytor med plats för socialt umgänge, till exempel inomhusboulebana, gemensamt vardagsrum och gym. Det finns också idéer om att lägenheterna ska kunna anpassas för skiftande behov och fungera även för den som har behov av hjälp i hemmet. Trädgården föreslås ha odlingar, växthus, sittplatser och pergola och ska bidra till den biologiska mångfalden och balkongerna ska ge plats för egen odling.

– Vi är stolta över att vi blivit utvalda och fått förtroendet att vara med och utveckla ett seniorboende i Hacktorp tillsammans med Nynäshamns kommun och Tengbom arkitekter. Vi bygger bostäder med många mervärden för den äldre delen av befolkningen på andra orter i Sverige och detta projekt blir APPs första i Stockholms län vilket vi ser fram emot att förverkliga, säger Anders Svensson, koncern-VD på APP Properties.

– Av det de fyra förslag som kom in är APPs ett mycket bra förslag som lever upp till de kriterier vi ställt i markanvisningstävlingen, säger kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng.

– Vi vet att många önskar sig seniorboenden i kommunen och därför är vi glada att kunna teckna det här avtalet, säger Caroline Thunström, chef på mark- och exploateringsenheten på Nynäshamns kommun.

Läs pressmeddelandet i sin helhet genom att klicka här.