2017-11-24

APP Properties har vunnit markanvisningstävling i Västerås

Västerås stad möttes av ett rekordstort intresse från byggherrar vid markanvisningen om 300 lägenheter i etapp fyra som kallas Parkstaden i Öster Mälarstrand. Totalt ville 35 byggherrar vara med och utveckla. Kvarter 1, Najaden, ett 16-våningshus och ett 4 våningshus, kommer att byggas av APP Properties.

Västerås stad möttes av ett rekordstort intresse från byggherrar vid markanvisningen om 300 lägenheter i etapp fyra som kallas Parkstaden i Öster Mälarstrand. Totalt ville 35 byggherrar vara med och utveckla. Kvarter 1, Najaden, ett 16-våningshus och ett 4 våningshus, kommer att byggas av APP Properties. 

– Det ska bli väldigt roligt att utveckla och genomföra ett projekt i centrala Västerås vid Mälaren. Totalt handlar det om ett 16 våningshus och ett 4 våningshus där vi samarbetar med Semrèn och Månssons arkitektkontor, säger Henrik Swahn, VD, APP Properties.

– Några av de områden där företagen jämförs är klimateffektivt byggande samt gestaltning och utformning. Företagen får använda sin kreativitet och innovationskraft och vi kommer inte med en massa pekpinnar. Det säger Magnus Edström (MP), ordförande i fastighetsnämnden i ett pressmeddelande från Västerås stad.