Pressmeddelande - 2018-06-14

APP och Gärahovs Bygg utvecklar tillsammans med Järfälla kommun det nya Järfälla sportfält

APP och Gärahovs Bygg har tillsammans med Järfälla kommun tecknat en avsiktsförklaring som syftar till att hitta långsiktigt hållbara och funktionella lösningar för samhällsservice, skolfaciliteter och sportanläggningar ihop med inspirerande och högkvalitativa bostäder.

APP och Gärahovs Bygg har tillsammans med Järfälla kommun tecknat en avsiktsförklaring som syftar till att hitta långsiktigt hållbara och funktionella lösningar för samhällsservice, skolfaciliteter och sportanläggningar ihop med inspirerande och högkvalitativa bostäder.  I samverkan med lokala idrotts- och aktivitetsföreningar kommer parterna gemensamt verka för att området i Jakobsberg utvecklas till sin fulla potential som en ny viktig del av Järfälla. Projektet går under arbetsnamnet ”Järfälla sportfält”.

– APP inklusive Gärahovs Bygg är stolta över det förtroende vi fått av Järfälla kommun och ser med spänning fram emot ett utvecklande samarbete för att hitta den bästa lösningen för området Järfälla Sportfält. Området har alla förutsättningar för att bli en ny hållbar del av Järfälla med inkluderande, långsiktigt hållbara och funktionella lösningar för samhällsservice, skolfaciliteter, sportanläggningar, förskolor m.m. Detta tillsammans med inspirerande och högkvalitativa bostadsmiljöer. Genom att ta ett helhetsgrepp i ett väldigt tidigt skede i processen kan vi tillsammans med Järfälla utveckla området till något riktigt bra för invånarna som blir hållbart för alla på alla plan, säger Anders Öman, styrelseordförande APP.

Läs pressmeddelandet i sin helhet genom att klicka här.