Pressmeddelande - 2017-12-15

APP förvärvar majoriteten i Ömangruppen och Axcell

APP är en expansiv koncern med verksamhet inom bygg, projektutveckling, fastighet och finans. Genom förvärvet av majoriteten i Ömangruppen och Axcell Fastighetsförvaltning satsar APP på en ny verksamhetsgren inom fastighetsteknik och Facility Management. Verksamheterna kommer att samlas under bolaget APP Proptech.

APP är en expansiv koncern med verksamhet inom bygg, projektutveckling, fastighet och finans. Genom förvärvet av majoriteten i Ömangruppen och Axcell Fastighetsförvaltning satsar APP på en ny verksamhetsgren inom fastighetsteknik och Facility Management. Verksamheterna kommer att samlas under bolaget APP Proptech.

Ömangruppen är verksam inom energi- och miljöteknik i fastigheter och har under lång tid haft en stabil tillväxt med god lönsamhet.

-        Ömangruppen är ett småländskt, ägarlett och värderingsstyrt bolag och vi ser stor potential i marknaden för våra tjänster. Den stora skillnaden med APP som huvudägare blir att vi kan vara mer offensiva med våra tillväxtplaner. APP ger oss tillgång till resurser för fortsatt utveckling av våra medarbetare och affärer. Vi ser fram emot 2018 och räknar med att kunna presentera nyetableringar under Q1 säger Peter Arvidsson, VD i Ömangruppen.

Axcell är verksamt inom Facility Management och har sedan starten haft en organisk tillväxt om 30% per år.

-        APPs mål och ambitioner stämmer väl överens med vår långsiktiga målbild. Den här affären betyder att vi får en unik möjlighet att fortsätta en stark expansion geografiskt och med fler  verksamhetsområden samtidigt som vi fortsätter levera med god kvalitet till nya och befintliga kunder, säger Johan Markusson, VD i Axcell.

Tillsammans omsätter Ömangruppen och Axcell ca 210 miljoner kronor och har en avtalsstock om ca 700 kunder. Bolagen har huvudkontor i Växjö och är etablerade på ytterligare 10 orter i södra Sverige. Utöver att omgående ta plats i ägarbolagets styrelse så förbinder sig APP att vara finansiär i bolagens fortsatta expansionsplan inom energi- och miljöteknik i fastigheter samt fastighetsrelaterade servicetjänster till professionella fastighetsägare. Affären ger i övrigt bolagen full tillgång till APPs kompetens inom affärs-, finans- och organisationsutveckling. 

-        Vår ambition som huvudägare är att ge Ömangruppen och Axcell resurser för fortsatt tillväxt genom kapital, engagemang och kompetens. Båda bolagen utvecklas extremt väl med unika koncept och har visat sig tillföra bättre miljö, funktioner och ekonomi till fastigheter. Det är värden som de flesta fastighetsägare efterfrågar idag, säger Anders Svensson, koncern VD på APP.


För ytterligare information:

Anders Svensson 
Koncern VD, APP 
+46 73 350 37 02  
 
Peter Arvidsson 
VD, Ömangruppen 
 +46 70 816 55 40 

Johan Markusson 
VD, Axcell 
+46 72 402 32 42