2017-12-01

APP förvärvar majoriteten i Gärahovs Bygg

APP koncernen med verksamhet inom projektutveckling, fastighet och finans förvärvar 50,1% av aktierna i Gärahovs Bygg AB och blir därmed ny majoritetsägare. De gamla ägarna minskar prorata sitt ägande och kommer fortsätta med samma roller inom bolaget.

APP koncernen med verksamhet inom projektutveckling, fastighet och finans förvärvar 50,1% av aktierna i Gärahovs Bygg AB och blir därmed ny majoritetsägare. De gamla ägarna minskar prorata sitt ägande och kommer fortsätta med samma roller inom bolaget. 

Gärahov omsätter idag drygt 1,5 miljarder SEK och har en innevarande orderstock om ca 2,5 miljarder SEK, bolaget har sedan starten varit i ständig tillväxt. Bolaget finns idag med huvudkontor i Vaggeryd och distriktkontor i Malmö, Jönköping, Linköping och Stockholm.

– Utöver att vi omgående förstärker likviditeten i bolaget så förbinder sig APP att vara finansiär i egenutvecklade fastighetsprojekt inom området samhällsfastigheter. Vi ser fram mot att jobba tillsammans med Gärahov och ser många områden som vi kan tillföra resurser, engagemang och kompetens säger APP’s huvudägare och ordförande, Anders Öman.

– Vår ambition är inte att Gärahov ska starta fler distriktskontor utan fortsätta gräva där man står, på längre sikt ser vi framförallt möjligheter i att stärka byggservice och projektutvecklingsbenen fortsätter, Anders Öman.

– Vi jobbar redan nu med några spännande markförvärv som kan komma i spel under Q1 2018, säger, Per Larsson VD och delägare i Gärahov.

– Vår ambition som huvudägare är att ge Gärahov ammunition till fortsatt tillväxt genom kapital, engagemang och kompetens. Gärahovs kunderbjudande är unikt och har visat sig tillföra både bättre funktioner och bättre ekonomi till fastighetsutvecklare. Detta är ju något som många efterfrågar idag, avslutar Anders Öman.

– Vi tycker vi har hittat en perfekt partner säger Per Larsson, VD i Gärahov. Vi är i grunden ett Småländskt ägar- och värderingsstyrt bolag. Den här affären betyder inte på något sätt att detta förändras utan vi ser snarare en förstärkt profil i dessa frågor.

Ingen av parterna vill uttala sig om köpeskillingen.

Kontaktperson APP

Anders Öman
Ordförande, APP
0739–60 89 00

Kontaktperson Gärahovs Bygg

Per Larsson
VD, Gärahovs Bygg
0706–60 68 20