en game changer


ICON Project är ett “game changing concept”. Vi vågar tänka annorlunda och skapar spektakulära projekt i attraktiva lägen. Vår målsättning med ICON Project är att utveckla stadsbilden med arkitektur som särskiljer sig, väcker känslor och skapar identitet.

Vi adderar skönhet och funktion på insidan genom välplanerade, funktionella ytor, vackra material och kvalitet i varje detalj. Vi erbjuder smarta tjänster som förenklar vardagen för människor som ska bo, och i vissa fall arbeta, i våra hus. Våra ICON Project kan omfatta både bostäder och kommersiell verksamhet.

placemaking


Filosofin att planera för – och skapa – en fysisk plats för möten och samvaro kallas placemaking. Det är när olika discipliner, från byggteknik och design till innehåll och tillgänglighet, samverkar för att gemensamt ge en plats förutsättningar att bli levande och attraktiv. Det är ett sätt att göra en plats unik och intressant, och detta har varit en ledstjärna under planeringen av konceptet ICON Project.

art of living


Vi utgår alltid från människors behov och skapar miljöer som utvecklar och förenklar människors vardag positivt. Art of Living handlar om den bekväma livsstilen. Med människan i fokus har vi tagit fram servicetjänster och faciliteter som förenklar och ger vardagen guldkant för de som bor eller arbetar i våra hus. Det kan handla om gym, spa, skybar, café eller restauranger. Det kan vara olika servicetjänster, som exempelvis städ- och tvättservice, paketmottagning, roomservice eller bokning av elcykel.


case

icon växjö

Projektet ICON Växjö står klart hösten 2018 och blir då Växjös högsta byggnad. Den spektakulära byggnaden kommer att innehålla 200 bostäder, 4 500 kvm kontorsyta, gymnasieskola för 500 elever samt hotell. ICON Växjö har ritats av arkitekten Magnus Månsson, Semrén & Månsson. Totalt är byggnaden på 37 000 kvm.

Läs mer om Icon Växjö

Vill du veta mer om ICON Project?